Anne Baba Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #587266

Hangisi Erikson’a göre olgunluk yıllarında bireylerin yaşadığı krizleri belirtir?


Üretkenliğe karşı durgunluk

Benlik bütünlüğüne karşı umutsuzluk

Paylaşmaya karşı bencillik

Yakınlığa karşı yalıtılmışlık

Gerçekliğe karşı şüphe


Yanıt Açıklaması:

Erikson, Psikososyal Gelişim Kuramında, bireylerin yetişkinlik sürecince üç temel psikososyal dönemden geçtiğini belirtmiştir. Erikson’a göre, yetişkinlik gelişim dönemlerinde yaşanan gelişim krizleri şu şekilde belirtilebilir: Genç yetişkinlik yıllarında yakınlığa karşı yalıtılmışlık (uzaklık/yalnızlık), orta yetişkinlik yıllarında üretkenliğe karşı durgunluk, olgunluk veya ileri yetişkinlik yıllarında benlik bütünlüğüne karşı umutsuzluk. Paylaşmaya karşı bencillik ve gerçekliğe karşı şüphe gibi bir kriz adlandırması olmamıştır. Doğru cevap B’dir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum