Anne Baba Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #544852

Yaz Anaokulları ve Anne Destek Programı için birbirini destekleyen hangi eğitim programları geliştirilmiştir?


Erken Destek Programı ve Okulöncesi Eğitim Programı   

Okulöncesi Eğitim Programı ve Anne Destek Programı

Gelişimsel Eğitim Programı ve Anne Destek Programı

Baba Destek Eğitimi Programı ve Erken Destek Programı

Anne Destek Programı ve Baba Destek Eğitimi


Yanıt Açıklaması:

AÇEV ve Boğaziçi Üniversitesi işbirliği ile yapılan araştırma değerlendirmelerine göre özellikle Diyarbakır ilinde okulöncesi eğitim olanaklarının yetersiz olduğu ve çocuğun içinde bulunduğu elverişsiz şartlar sebebiyle gelişiminin olumsuz etkilendiği tespit edilmiştir. Bu veriler ışığında çocuğun gelişimini desteklemek, okula hazırlayabilmek ve ona eğitimde eşit fırsat tanıyabilmek için bir program uygulamanın yararlı olacağı düşünülmüştür. Ayrıca annelere destek verecek bir programın uygulanması ile çocuğun gelişimine annenin de destek olabilmesi hedeflenmiştir. Bu doğrultuda birbirini destekleyen iki program olan Okulöncesi Eğitim Programı ve Anne Destek Programı geliştirilmiştir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum