Anne Baba Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #581190

Sigmund Freud’un geliştirmiş olduğu Psikanalitik Kuram’la ilgili olarak hangisi doğrudur?


Kişiliğin id, ego, süperego ve altego olarak dört ana sistemden oluştuğunu savunur.

Süperego, toplumun değerleriyle uyuşmayan biyolojik kökenli temel dürtüleri temsil eder.

İd, kültürel değerlerle ilgili ahlaki normlar temsil eder.

Ego, kişiliğin gerçeklik ilkesine göre hareket eden, kısmen bilinçli bölümünü temsil eder.

Ergenlik yıllarında özümsenmiş olan sosyal normların yetişkinlikte kişiliği etkilediğini savunur.


Yanıt Açıklaması:

Sigmund Freud geliştirmiş olduğu Psikanalitik Kuramda, erken çocukluk yıllarında özümsenmiş olan sosyal normların ve özellikle de çocuğun ana, babası ile olan ilişkileriyle ilgili çocukluk deneyimlerinin, yetişkinlik yıllarında da onun kişiliğini önemli ölçüde etkilediğini ısrarla vurgulanmıştır. Kişiliğin id, ego ve süperego olmak üzere üç ana sistemden oluştuğunu belirten Freud’a göre id toplumun değerleriyle uyuşmayan biyolojik kökenli temel dürtüleri, süperego kültürel değerlerle ilgili ahlaki normları, ego ise kişiliğin gerçeklik ilkesine göre hareket eden, kısmen bilinçli bölümünü temsil eder. Egonun temel görevi, haz ilkesine göre hareket eden id’in toplumsal değerlere ve normlara uygun olmayan istekleriyle ahlak ilkesine göre çalışan süperegonun, id’in bu isteklerinin karşılanmasına koyduğu yasakları arasında bir orta yol bularak id ile süperego arasındaki çatışmayı çözüme kavuşturmaktır. Doğru cevap D’dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum