Anne Baba Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #581213

  1. Özerkliğe karşı utanç ve kuşku
  2. Güvene karşı güvensizlik
  3. Girişkenliğe karşı suçluluk
  4. Başarıya karşı yetersizlik

Hangisi seçenekte Erikson’a göre bireyin ilk dört gelişim dönemi içinde çözmesi gereken karmaşalar doğru sırayla verilmiştir?


IV-I-II-III

I-IV-III-II

III-II-IV-I

II-III-I-IV

II-I-III-IV


Yanıt Açıklaması:

Erikson bireyin psiko-sosyal gelişimini sekiz gelişim dönemi içinde inceleyerek bireyin dönemler boyunca karşı karşıya kaldığı karmaşaları çözerek giderek sosyalleştiğini ileri sürmüştür. Çocuğun bebeklik, ilk çocukluk, okul öncesi yıllar ve ilköğretim yıllarına denk düşen ilk dört dönemde sırası ile güvene karşı güvensizlik, özerkliğe karşı utanç ve kuşku, girişkenliğe karşı suçluluk ve başarıya karşı yetersizlik karmaşalarını çözmek zorunda kaldığını savunmuştur. Doğru cevap E’dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum