Anne Baba Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #582100

  1. Okula devam eden öğrenci sayısı artmıştır.
  2. Anneler çocuklarıyla konuşmaya daha az zaman ayırmaya başlamıştır.
  3. Çocukların okul başarılarında artış olmuştur.
  4. Anneler, çocuklarını cezalandırmayı bırakmışlardır.

Hangisi Erken Destek Araştırma Projesi’nin saptanan sonuçları arasına yer alır?


Yalnız I

I ve II

I ve III

II ve III

III ve IV


Yanıt Açıklaması:

Erken Destek Araştırma Projesi kapsamında uygulanan programın anneler ve çocuklar üzerinde uzun dönemli etkilerini ölçmeyi amaçlayan çalışmalarda anneleri eğitim alan çocukların eğitim almamış gruba göre, okula devam edenlerin sayısının daha fazla olduğu, bilişsel gelişimlerinin olumlu yönde etkilendiği, okul başarılarının yüksek olduğu, okula karşı daha olumlu tutuma sahip oldukları ve kendilerini okula karşı daha hazırlıklı ve akademik olarak daha yeterli gördükleri bulunmuştur. Eğitim programının anneler üzerinde etkileri incelendiğinde iki yıl süreyle program katılan annelerin, çocuklarıyla olan ilişkilerinde farklılık gösterdikleri, onlarla daha çok konuştukları, çocuklarını disiplinle cezalandırmadan önce onlara neyin doğru olduğunu açıkladıkları saptanmıştır.  Doğru cevap C’dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum