Anne Baba Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #582296

Gelişimsel Eğitim Programı (GEP) ile ilgili hangisi doğrudur?


0-4 ve 4-6 yaş aralığındaki çocuklara uygulanmaktadır.

Eğitimin tamamı halk eğitim merkezlerinde gerçekleşmektedir.

Haftada üç kez, 40’ar dakikalık dersler şeklinde uygulanmaktadır.

Annelerin demokratik tutum ve eşitlik davranışlarının arttığı bulunmuştur.

Annelerin aşırı koruyuculuk davranışının azaldığı gözlemlenmiştir.


Yanıt Açıklaması:

Gelişimsel Eğitim Programı (GEP), 0-2 ve 2-6 yaş çocuklara uygulanmakta, 0-2 yaş için evde, 2-6 yaş için halk eğitim merkezlerinde gerçekleşmektedir. Program; 0-2 yaş grubu çocuğu olan annelere uygulanması biçiminde, eğitimcinin haftalık ev ziyaretleri ile bu yaşa ait program dikkate alınarak sürdürülmektedir. Ortalama 40 dakika olan ev ziyaretlerinin 20 dakikası Anne Eğitim Programı, 20 dakikası ise Gelişimsel Eğitim Programına ayrılmaktadır. Program 2-6 yaş grubunda çocuğu olan annelere ise halk eğitim merkezinde uygulanmaktadır. Bu yaş grubunda çocuğu olan anneler haftada bir kez 40’ar dakikadan oluşan iki ders saati eğitim almaktadır. Yapılan incelemede annelerin eğitim sonrasında aşırı koruyucu annelik davranışlarının ve baskı/disiplin davranışlarının olumlu yönde azaldığı belirlenmiştir. Araştırmada ayrıca eğitim sonrasında annelerin demokratik tutum ve eşitlik davranışlarının olumsuz yönde değişerek azaldığı bulunmuştur. Doğru cevap E’dir

Yorumlar
  • 0 Yorum