Anne Baba Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #587065

  1. Genetik faktörler
  2. Çevresel faktörler
  3. Yaşam biçimi

Yetişkinler arasında fiziksel açıdan bireysel farklılıkların gözlenmesinde hangisi etkilidir?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


Yanıt Açıklaması:

Yetişkinler arasında fiziksel açıdan bireysel farklılıkların gözlenmesinde genetik ve çevresel faktörler ile yaşam biçimi birlikte etkilidir. Doğru cevap E’dir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum