Anne Baba Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #587318

Hangisinde Kübler-Ross’a göre ölüm ile karşı karşıya kalan yetişkinlerin geçirdiği aşamalar doğru sıra ile verilmiştir?


Depresyon, öfke, pazarlık, inkâr, kabul

İnkâr, depresyon, pazarlık, kabul, öfke

Öfke, inkâr, pazarlık, kabul, depresyon

Pazarlık, öfke, inkâr, kabul, depresyon

İnkâr, öfke, pazarlık, depresyon, kabul


Yanıt Açıklaması:

Kübler-Ross, ölüm aniden olmamış ve birey artık ölmekte olduğunun farkında ise ölme sürecinin beş aşamada gerçekleştiğini ileri sürmektedir. Bu çerçevede, ölümcül hasta durumunu öğrendiği zaman genellikle onu inkâr etmeye (yadsıma) çalışır. Hastalığını kabullenmek istemez. Daha sonra inkâr etme, öfke ile yer değiştirir ve “niçin ben” diye sorar. Üçüncü aşamada pazarlık yapılır. Hasta kişi, Tanrı veya doktor ile pazarlık yapabilir. “Bunu yaparsam biraz daha yaşayabilir miyim?” gibi. Pazarlık yaparken öleceği gerçeğini de kavrarlar. Bu gerçeği kavrama ve ölümle başa çıkamayacağını anlama sonucunda depresyon ortaya çıkar. Çaresizlik ve kaybetme duygusu hâkim olur. “her şeyi kaybettim” gibi. Daha sonra kabul aşamasına geçilir. Bu aşamada, yaşamının sona ereceğini kabul eder. Ölümün gerçeğine daha barışçıl biçimde yaklaşır. “ölüme hazırım” der. Yaşamlarındaki önemli kişiler ile vedalaşır.

Yorumlar
  • 0 Yorum