Anne Baba Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #580038

I-) Açık Uçlu sorular

II-) Belirsiz Sorular

III-) Kapalı uçlu sorular

 Yukarıdakilerden hangisi/hangileri soru sorma biçimlerindendir?


Yalnız I 

Yalnız II

Yalnız III

I ve III

II ve III


Yanıt Açıklaması:

Soru sormanın tipleri vardır. Bunları açık ve kapalı uçlu sorular biçiminde özetleyebiliriz. Açık uçlu soru, yönlendirici olmayan, konuşmanın devam etmesine yarayan soru tipidir. Daha fazla bilgi almayı sağlar, konuşanın keşif yapmasına yarar, dinleyenin dikkatli dinlediğini gösterir. Nasıl, ne, hangi gibi soru sözcükleri uzun açıklamalar yapmayı sağlayabilir. Kapalı uçlu sorular ise; evet ya da hayır, sevdim ya da sevmedim gibi kısaca yanıtlanır. Soru soranın belli gerçekleri elde etmesine yarar ve konuşmayı istenen belli bir alana yönlendirir. Bu durumda yanıtlayıcı az düşünür.

Yorumlar
  • 0 Yorum