Anne Baba Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #593985

-Ne olduğunu anlayamadım bile, birden ortaya çıkıverdi.

-Eee sonra?

Bu diyalogda dinleyici hangi ilkeyle tepki vermiştir?


Etkili geribildirim vermek

Duyguların kişiselleştirilmesi 

Asgari düzeyde teşvik

Etkin dinlemeyle tepki verme

Soru sorma


Yanıt Açıklaması:

Asgari düzeyde teşvik: Dinlerken ve dinledikten sonra çok az başka deyişle asgari düzeyde teşvik edici sözcükler kullanılarak da etkili sözel tepki verilebilir. Bu teşvik, konuşanın anlattıklarında yer alan anahtar sözcüklerin tekrarlanması ile (..dün,..gördün.), tek sözcüklü devam ettiricilerle, (hıhı, eee, sonra, başka), konuşmanın sürdürebilecek kısa soruların sorulması ile (nasıl oldu?) gerçekleştirilebilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum