Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1082017

Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi keşiflerin sonuçlarından birisi değildir?


Kıtalar arası ticaret yolların değişmesi,

Keşfedilen bölgelere batının uygarlıklarının   taşınması,

Hindistan-Avrupa deniz yolunun  Avrupalı devletlerin kontrolüne geçmesi,

Avrupa da din ve düşünce hayatında büyük değişikliklerin yaşanması,

Avrupa da Rönesans ve Reform hareketlerine zemin hazırlaması,


Yanıt Açıklaması:

Coğrafi keşiflerle geleneksel kıtalar arası ticaret yolları değiştiği gibi Hindistan-Avrupa deniz yolu da Avrupalı devletlerin kontrolüne geçmiştir.Avrupa’nın ekonomik, kültürel, sosyal, din ve düşünce hayatında büyük deği- şikliklere neden olan keşişer Avrupa’nın siyasi yapısını da değiştirmiş, aynı zamanda, düşünce dünyasındaki gelişmelerle Rönesans ve Reform hareketlerine zemin hazırlamıştır. Keşfedilen bölgelerdeki değerli eşya ve madenlerin Avrupa’ya taşın- ması, o zamana kadar zenginlik kaynağı olan toprağın yerini altın ve gümüşün al- masını sağlamıştır.

Yorumlar
  • 0 Yorum