Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 Deneme Sınavı Sorusu #847

Kanun-i Esasi, Türk demokrasi tarihi açısından olduğu kadar, eğitim tarihi açısından da çok büyük bir öneme sahiptir. Kanun-i Esasi'de eğitim ile ilgili üç madde yer almaktadır. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Kanun-i Esasi'de yer alan ve eğitim hayatı ile ilgili olan düzenlemelerden bir tanesi değildir?


Kanunlara uymak koşuluyla her Osmanlı vatandaşı genel ve özel öğretim yapmaya izinlidir.
Çeşitli dinsel inanışlardaki toplumların din ve inanışlarına ilişkin öğretim yöntemi ve biçimine dokunulmayacaktır.
Ülkede yer alan tüm okullar devletin denetimi altında olacaktır.
Osmanlı Devletinin bütün bireyleri için ilköğretim mecburi olacaktır.
Zorunlu temel eğitim süresi sekiz yıl olarak gerçekleştirilecektir.

Yanıt Açıklaması: Kanun-i Esasi'de zorunlu temel eğitim süresini düzenlemeye ilişkin bir madde yer almamaktadır.
Yorumlar
  • 0 Yorum