Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 Deneme Sınavı Sorusu #994

II. Abdülhamid Dönemi'nde Müslüman halkın eğitim seviyesini yükseltmek için oldukça çaba gösterilmesine rağmen İlköğretim seviyesinde istenilen düzeye erişilememişti ,bunun nedeni aşağıdaki seçeneklerden hangisi olabilir?


Ülkedeki çeşitli dinsel inanışlardaki toplumların tek tip eğitime zorlanmaları,
Ülkedeki tüm mekteplerin Devlet'in denetiminde sıkıcı bir eğitime zorlanması,
Yeterli öğretmenlerin yetiştirilememesi,
Osmanlı vatandaşlarının genel ve özel öğretim yapma haklarının engellenmesi,
İlk öğretimin medreselerde dini- geleneksel anlayış ve yöntemlerle yapılmaktan kurtarılamaması.

Yanıt Açıklaması: II. Abdülhamid Dönemi'nde İlk öğretimin geliştirilmesi için bir çok tedbirler alınıyor,ancak tüm gayretlere rağmen medreselerin yerleşmiş alışkanlıkları ve velilerin yeniliğe karşı dirençleri kırılamıyor.
Yorumlar
  • 0 Yorum