Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1062

I. Arap şeyhlerinin ödüllendirilmesi II. Sürre alaylarına eskiye oranla daha çok önem verilmesi III. Afrika tarikatlarına itibar edilmesi Yukarıda yer alan uygulamalardan hangisi ya da hangileri II. Abdulhamit'in "İslamcılık" politikası güttüğünü göstermektedir?


Yalnız I
Yalnız II
I veII
I ve III
I, II ve III

Yanıt Açıklaması: II. Abdülhamid Dönemi’nde “İslamcılık”, politikası çerçevesinde Arap şeyhlerinin ödüllendirilmesi ve sürre alaylarına eskisine oranla daha çok önem verilmesi, Afrika tarikatlarına itibar edilmesi gibi uygulamalar, bu politika doğrultusunda gerçekleştirilmiştir.
Yorumlar
  • 0 Yorum