Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1078387

Osmanlı Devletinde Duraklama Devri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?


17. yüzy›ldan 18. yüzyılın başlarına kadar olan dönem Osmanlı Devleti’nin Duraklama Dönemi olarak adlandırılır.

Bazı tarihçiler duraklama dönemini Kanuni Sultan Süleyman’a kadar götürmektedir.

Bazı tarihçiler ise dönemin 1579’da Sokullu Mehmet Paşla’nın ölümünden sonra başladığını ifade etmektedir.

Bu dönemde, Osmanlı Devleti geleneksel Doğu- Batı siyasetin yanında Kuzeysiyaseti takip etmiştir.

Bu dönemde Osmanlı Devleti’nin fetih ve zaferlerinin duraklamadığı, ancak iç ve dış nedenlerden kaynaklı olarak devletin idari ve askerî teşlkilatında, iktisadi ve sosyal hayatta bir buhran yaşandığı sözkonusu değildir


Yanıt Açıklaması:

Bu dönemde Osmanlı Devleti’nin fetih ve zaferlerinin duraklamadığı, ancak iç ve dış nedenlerden kaynaklı olarak devletin idari ve askerî teşlkilatında, iktisadi ve sosyal hayatta bir buhran yaşandığı sözkonusudur.

Yorumlar
  • 0 Yorum