Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1055

Mustafa Kemal in I. Dünya savaşındaki en son görevi aşağıdakilerden hangisidir?


Suriye Cephesi
Irak Cephesi
Doğu Cephesi
Çanakkale Cephesi
Trablusgarp Cephesi

Yanıt Açıklaması: Mustafa Kemal en son Suriye cephesindeydi hatta buradan Genelkurmaya yazdığı mektuplarda silahların teslim edilmemesini önermiş ve kendisi de bu cephedeki silahları teslim etmemişti.Bu nedenle İstanbul Hükümetince cepheden alınarak İstanbul'a çağrılmıştı.
Yorumlar
  • 0 Yorum