Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 Deneme Sınavı Sorusu #477

Aşağıdakilerden hangisinde yeniçeri ocağının kimin döneminde kaldırıp yerine hangi ordunun kurulduğunu doğru olarak verilmiştir?


III. Selim –Sekbanı Cedit
II. Mahmut-Asakir’i Mansure-i Muhammediye
III. Selim – Asakir’i Mansure-i Muhammediye
II. Mahmut- Nizamı Cedit
II. Mahmut- Sekbanı Cedit

Yanıt Açıklaması: 5 Haziran 1826’da yeniçeriler son kez isyan ettiler; iki gün sonra 17 Haziran 1826’da köklü ancak uzun zamandır devlete zarar veren bu askerî kurum nihayet ortadan kaldırıldı. Yeniçeri Ocağının kaldırılması olayı Vaka-i Hayriye olarak adlandırıldı. Ocak’ın kaldırılmasından sonra Avrupa ölçüsünde düzenlenmiş, modern bir ordu olan Asakir-i Mansure-i Muhammediye kuruldu.
Yorumlar
  • 0 Yorum