Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 Deneme Sınavı Sorusu #944

Aşağıdakilerden hangisi Mondros mütarekesi karşısında Osmanlı saray ve devlet adamlarının bakışını ifade etmektedir?


Çaresizlik içerisinde teslimiyetçi bir anlayışla İngilizlerin hoşgörüsüne sığınarak elverişli bir barış anlaşması ümit etmek
Mütareke karşısında bağımsızlık için mücadele etmek
Ülkenin çeşitli bölgelerinde halk direnişleri örgütleyip, halkı işgallere karşı çıkmaya teşvik etmek
Almanya ve Rusya ile ittifak kurarak mütarekeyi uygulatmamak
Mütareke hükümlerinin uygulanamaması için engeller çıkarmak

Yanıt Açıklaması: Mondros Mütarekesi, aslında bir çaresizlik ve teslimiyetin ifadesi idi. Osmanlı devlet adamları ve padişah mütareke şartlarını çok ağır bulsalar da İngilizlere güvenerek olumlu bir barış yapabileceklerine inanıyorlardı. Nitekim Padişah Vahdettin de mütarekenin metnini öğrendiği zaman: “şartların çok ağır olmasına rağmen kabul edelim, biz sonra İngilizlerin hoşgörüsüne nail olacağız” diyebilmekte idi.
Yorumlar
  • 0 Yorum