Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 Deneme Sınavı Sorusu #858

I. Mısır ve Sudan üzerindeki Türk haklarından 5 Kasım 1914 tarihinden geçerli olmak üzere vazgeçilmiş ve buralar İngilizlere verilmiştir.II. Türkiye'nin Tunus ve Fas üzerinde artık hiçbir hakkı kalmamıştır. III. Türkiye'nin Trablusgarp ve Bingazi üzerinde artık hiçbir hakkı kalmamıştır. Lozan Antlaşması'nda alınan bu kararlara göre aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?


Osmanlı Devleti'nin devamı nitleiğinde sayılan Türkiye'nin Kuzey Afrika'da hak iddia edebileceği bir toprak kalmamıştır.
Osmanlı Devleti'nin devamı niteliğinde sayılan Türkiye'nin Ege Denizi'nde hak iddia edebileceği bir toprak kalmamıştır.
Akdeniz bir İngiliz gölü haline gelmiştir.
Osmanlı Devleti'nin devamı niteliğinde sayılan Türkiye'nin Ortadoğu'da hak iddia edebileceği bir toprak kalmamıştır.
Osmanlı Devleti'nin devamı niteliğinde sayılan Türkiye'nin Balkanlarda hal iddia edebileceği bir toprak kalmamıştır.

Yanıt Açıklaması: Osmanlı Devleti'nin devamı niteliğinde sayılan Türkiye'nin Mısır, Sudan, Tunus, Fas, Trablusgarp ve Bingazi bölgelerini kaybederek Kuzey Afrika'daki varlığı sona ermiştir.
Yorumlar
  • 0 Yorum