Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 Deneme Sınavı Sorusu #934

Aşağıda 18. Yüzyıldan itibaren Avrupa’da yaşanan gelişmeler verilmiştir. Bu gelişmelerden hangileri dünya üzerinde siyasi ve askeri mücadeleyi kızıştırmıştır? I. Tekniğin gelişmesiyle makineli üretime geçilmesi II. Hammadde ihtiyacının artması III. Artan üretimle birlikte yeni pazarlara açılma isteği


I
II
I ve III
II ve III
I, II ve III

Yanıt Açıklaması: Tekniğin gelişmesi ve sanayileşmeye paralel olarak büyük işletmeler ortaya çıkmıştır. Sanayileşmiş ülkelerin gerek ham madde ihtiyacının karşılanması gerekse yeni pazarlara açılmak gereği dünya üzerinde siyasi ve askerî mücadeleyi kızıştırmıştır.
Yorumlar
  • 0 Yorum