Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 Deneme Sınavı Sorusu #983

"Devletin mali gücünü elinden alan Duyun-İ Umumiye, “devlet içinde devlet” durumuna gelmiştir. Devlet vergi toplama yetkisinin bir kısmını hem de önemli gelir kaynaklarını alacaklarına mukabil bu komisyonun insafına terk etmiştir. Faiz oranlarını ayarlayan Duyun-i Umumiye İdaresi kendi memurlarını atama hakkına da sahiptir. 1912 yılında Osmanlı maliye memurlarının sayısı altı bin civarında iken bu kurumun memur sayısı on bine yaklaşmaktaydı. Duyun-i Umumiye memurları köylere kadar giderek alacaklıların borçlarına karşın vergileri toplamakta ve bunları Osmanlı borçlarına karşılık olarak tahsil etmekteydi." Bu bilgiler göz önünde bulundurularak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?


Osmanlı Devleti'nin mali bağımsızlığı ciddi anlamda zedelenmiştir.
Batılı devletler Osmanlı Devleti'nin iç işlerine doğrudan müdahale edebilme fırsatı elde etmiştir.
Osmanlı Devleti ekonomik anlamda bağımlı bir devlet haline gelmiştir.
Duyun-i Umumiye İdaresi yalnızca kentsel alanlarda değil kırsal alanlarda da faaliyet göstermiştir.
Duyun-i Umumiye İdaresi'nin kurulması Osmanlı Devleti ile Rusya'yı birbirine daha da yakınlaştırmıştır.

Yanıt Açıklaması: Duyun-i Umumiye İdaresi'nin kurulması ile birlikte Osmanlı Devleti hiç bir ülke ile yakınlaşmamıştır.
Yorumlar
  • 0 Yorum