Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 Deneme Sınavı Sorusu #806

I. Kurtuluş Savaşı yıllarında kullanılabilir tek ulaşım aracı demiryoludur. II. Demiryollarının yapımı yabancı sermayenin denetiminde ve kendi çıkarlarına göre olmuştur. III. Demir yolları hatları genellikle Ege ve Akdeniz bölgeleri tercih edilmiş ve bu hatlar İstanbul'a bağlanmamıştır. Yukarıdaki bilgilerin ortak sonucu aşağıdakilerden hangisi olabilir?


Milli Mücadele'nin başladığı yıllarda ulaşımın sadece demir yolu, kara yolu ve deniz yolu ile sağlanmıştır.
Kara yolu taşımacılığında deve, katır, at ve merkep taşımacılıkta belirleyici araç olmuştur.
Ülkede kara ve deniz yolu ulaşımı yeteri kadar gelişmemiştir.
Ülke ürettiği ürünleri yeteri kadar ithal edememektedir.
Merkezi yönetimin ülkenin tümüne ulaşması ve güçlenmesi önlenmiştir.

Yanıt Açıklaması: Dönemin en hızlı ulaşım aracı olan demiryollarının dış ülkelerin denetiminde yapılması ve İstanbul ile bağlantısının olmaması sonucu merkezi yönetim ülkenin tümüne ulaşması güçleşmiş ve sağlıklı bir iletişim olmadığı için güçlenmesi önlenmiştir.
Yorumlar
  • 0 Yorum