Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 Deneme Sınavı Sorusu #838576

Misak-ı Millî (Millî Ant) nin Meclis-i Mebusan da kabul edilmesi karşısında aşağıdakilerden hangisi İngilizlerin tavrı olamaz?


İstanbul İngilizler tarafından fiilen işgal edilmiştir,

Bazı mebusları tutukladılar,

Kararın yeniden gözden geçirilmesini ve onaylanmamasını istemiştir,

Tüm devlet kurumlarını denetim altına aldılar,

Devletin bağımsızlığına büyük bir darbe vurdular,


Yanıt Açıklaması:

Karşı harekete geçen İngilizler 15 Mart’ta 150 kişiyi tutukladılar. 16 Mart 1920’de de Şilen İstanbul’u işgal ettiler. Tüm devlet kurumlarını denetim altına aldılar. Meclisi basarak başta Rauf Bey, Kara Vasıf Bey olmak üzere bazı mebusları tutukladılar. Böylece devletin bağımsızlığına büyük bir darbe vurdular. Bir bildiri yayınlayarak sözde işgalin geçici olduğunu, amaçlarının Saltanatın etkinliğini kırmak olmayıp, Osmanlı idaresinde kalacak yerlerde güçlendirmek olduğunu, taş- rada isyan çıktığı ya da katliamlar yapıldığı takdirde İstanbul’un Türklerden alına- cağını, herkesin saltanat merkezi olan İstanbul’dan verilecek emirlere uyması gerektiğini belirttiler.

Yorumlar
  • 0 Yorum