Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1084347

Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Türk ulusunun başlattığı mücadeleyi başka ulusların benzeri mücadelelerinden ayıran temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?


Siyasal yönetime katılmak isteyenlerin öncülüğünde gerçekleştirilmesi

Hem emperyalistlere hem de saltanata karşı yapılması

Halkın sahiplendiği ve desteklediği bir dava olması

Batılı bazı devletler tarafından da desteklenmesi

Başarıya ulaşıldıktan sonra yeniden yapılanmaya gidilmesi


Yanıt Açıklaması:

Amasya Genelgesi şu esasları taşıyor idi;

  1. Vatanın ve milletin istiklali tehlikededir.
  2. İstanbul Hükûmeti üzerine aldığı sorumluluğun gereklerini gereği gibi yeri-ne getirememektedir, bu durum milletimizi yok olmuş göstermektedir.
  3. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
  4. Milletin içinde bulunduğu durum ve şartlara göre harekete geçmek ve hak-larını yüksek sesle cihana duyurmak için her türlü etki ve denetimden uzak millî bir kurulun varlığı zarurîdir.
Yorumlar
  • 0 Yorum