Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 Deneme Sınavı Sorusu #436982

Lozan Barış Antlaşması’nın içeriği ve temel özellikleri değerlendirildiğinde aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?


Azınlıklar Türk uyruklu sayılmıştır.
Ulus-devletin kökleşmesini sağlamıştır.
Birinci Dünya Savaşı’nı kesin olarak sona erdirmiştir.
Misak-ı Milli’yi tam olarak gerçekleştirmiştir.
Türkiye Devleti’nin kurucu antlaşmasıdır.

Yanıt Açıklaması: Konferans’ta Türkiye-Irak sınırının çözümü mümkün olamamış ve meseleninLozan’dan sonra dokuz ay içinde Türkiye ile İngiltere arasında dostça belirlenmesi karalaştırılmıştır. Böylece Musul meselesi Konferans’ta çözülememiş ve ileriye bırakılmıştır. Dolayısıyla sınırlar net olarak belirlenemediğinde misak-ı milli kararları tamamlanmamıştır.
Yorumlar
  • 0 Yorum