Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 Deneme Sınavı Sorusu #804

I. Yurtta her ev, birer kat çamaşır, birer çift çorap ve çarık hazırlayıp Vergi Kurulunaverecektir. II. Halkın elinde bulunan savaşa elverişli bütün silah ve cephane üç gün içindehükûmete verilecektir. III. Ordu için halktan alman taşıtlardan geriye kalanların da ayda bir kez ve parasız olarak 100 km’lik bir uzaklığa dek askerî ulaştırma işlerinde çalıştırılacaktır. Yukarıdaki Tekalif-i Milliye Emirleri'nden yola çıkarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?


Kurtuluş Savaşı'nda mevcut mali durum ordunun ihtiyaçlarını karşılamaya yetmemektedir.
İstanbul Hükümeti, Ankara Hükümeti'ne mali açıdan yardımcı olamamaktadır.
Osmanlı Hükümeti, diğer ülkelerden aldığı dış borçları artık ödeyemez hale gelmiştir.
İtilaf Devletleri, Ankara Hükümeti ile İstanbul Hükümeti'nin birlikte olmasını istememektedir.
Osmanlı Devleti'nin yaptığı ithalat, ihracatını karşılayamamaktadır.

Yanıt Açıklaması: TBMM'nin Mustafa Kemal'e verdiği yetkilerle başkomutan olan Mustafa Kemal, kaynakların artık ordunun ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kaldığı için cefakar ve fedakar Anadolu halkından yardım istenmesi gerektiğini düşünmüş ve acil olarak Tekalif-i Milliye Emirleri yayınlanmıştır.
Yorumlar
  • 0 Yorum