Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 Deneme Sınavı Sorusu #945

Aşağıdakilerden hangisi, Mondros Mütarekesi sonrası kurulan ve milli varlığa düşman olup milli mücadele aleyhtarı faaliyet gösteren derneklerdendir?


Cenubî Garbî Kafkas Hükûmet-i Muvakkatesi
Vilayat-ı Şarkkiyye Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti
Wilson Prensipleri Cemiyeti
İzmir Müdafaa-i Hukuk-ı Osmaniye Cemiyeti
Trabzon Muhafaza-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti

Yanıt Açıklaması: Gaflet, ileriyi görememek veya emperyalistlerin tesirinde kalmak gibi bazı sebeplerden dolayı bazı Türk ve Müslümanların da Millî Mücadele’ye zarar verici tutum ve davranışta bulundukları ve bu maksatla dernek kurdukları görülebilmiştir. Bu cümleden olmak üzere, Kürdistan Teali Cemiyeti, İngiliz Muhipler Cemiyeti ve Wilson Prensipleri Cemiyeti’ni örnek verebiliriz.
Yorumlar
  • 0 Yorum