Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1031

Aşağıdakilerden hangisi, II. Abdülhamid dönemi eğitim politikasına ters düşmektedir?


Kız okullarının açılması
Hukuk okullarının açılması
Engelliler için okulların açılması
Müfredatlarda din derslerinin artırılması
Okul ve öğrenci sayısının artırılması

Yanıt Açıklaması: II. Abdülhamid dönemi eğitim politikasında birçok okul açılırken bu okulların programlasrında pozitif bilimler okutulmuştur. Din dersleri ve pozitif bilim derslerinin bir arada okutulması Kurtuluş savaşında birçok kadronun gelişimine etki sağlamıştır.
Yorumlar
  • 0 Yorum