Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1034

Seçeneklerden hangisi meclise verilmek istenen isimlerden bir tanesi değildir?


Kurultay
Meclis-i Kebir-i Milli
Meclis-i Mebusan
Meclis-i Kebir
Halk Meclisi

Yanıt Açıklaması: Meclise verilecek ad konusu daha Meclis açılmadan 11 Nisan 1920 günü Vilayette yapılan toplantıda gündeme getirildi. İslamcılar meclisin adının “Meclis-i Kebir” veya “Meclis-i Kebir-i Milli”, Türk Ocağı yanlıları “Kurultay” Osmanlıcılar ise “Meclis-i Mebusan” olmasını istiyordu. Milliyetçi ve inkılapçı milletvekilleri ise Meclisin adının “Büyük Millet Meclisi” olmasını istiyorlardo. Şerif Bey de Meclisi açış konuşmasında “Büyük Millet Meclisini açıyorum” cümlesini kullanmıştı. Bununla birlikte, Meclis “Hukuk-u Esasiye Encümeni”, hazırladığı raporda, Meclisin tanımını yaptı ve Büyük Millet Meclisi adını benimsedi (15 Ağustos 1920). Daha sonra da buna Türkiye eklenerek meclisin adı Türkiye Büyük Millet Meclisi oldu.
Yorumlar
  • 0 Yorum