Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1080

II. Abdülhamid, meşrutiyetin ilanı için hazırlıkları başlatmış ve anayasanın yapılması için komisyon kurulmasını emretmiştir. 28 kişiden oluşan bu komisyon yirmiye yakın tasarıyı incelemiştir. Bu tasarılar içinde Mithat Paşa ile Sait Paşa’nın tasarıları ön plana çıkmaktadır. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Mithat Paşa’nın Kanun-ı Cedit adı verilen tasarısında yer almamaktadır?


Meclisin 120 kişiden oluşması
Hükümetin meclisten güvenoyu alma zorunluluğu
Seçimin kura usulüyle yapılması
Bakanlar ve müsteşarların hükümet adına mebus sayılması
Hükümetin meclise karşı sorumlu olması

Yanıt Açıklaması: Mithat Paşa’nın Kanun-ı Cedit adlı tasarısı incelendiğinde, meclisin 120 kişiden oluşması ve bu sayının 1/3'ünün hükûmet tarafından atanması öngörülmüştü. Bu 120 kişinin 80'inin millet mebusu, 40'ının da devlet mebusu olması tasarlanmıştı. Tasarıyla bütün vükela-bakanlar ve müsteşarlar hükûmet adına mebus sayılacaktı. Hükûmet meclisten güvenoyu almak zorundaydı, aksi takdirde düşecekti. Ayrıca hükûmet meclise karşı sorumlu olacaktı. Bu bakımdan değerlendirildiğinde A, B, D ve E seçenekleri Kanun-ı Cedit’de yer alan bilgilerdir. C seçeneğinde yer alan bilgi ise Sait Paşa’nın tasarısında bulunmaktadır. Bu nedenle yanıt C seçeneğidir.
Yorumlar
  • 0 Yorum