Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1082642

I. Toprak, askerlik ve boğazlar.

II. Türkiye'deki yabancıların bağlı olacakları rejim.

III. İktisadi ve mali meseleler.

Yukarıdakilerden hangileri için Lozan Görüşmeleri sırasında farklı komisyonlar kurulmuştur?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

I, II ve III


Yanıt Açıklaması:

Lord Curzon’un başkanlığında 20 Kasım 1922’de toplanan Lozan Konferansı’nda meseleleri incelemek üzere üç komisyon kurulmuştur. I. Komisyon, topraklara, askerliğe, boğazlara; II. Komisyon Türkiye’de yabancıların tabi olacağı rejime; III. komisyon ise iktisadi ve mali meselelere ait konulara bakacaktı.

Yorumlar
  • 0 Yorum