Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 Deneme Sınavı Sorusu #344

Aşağıdaki anlaşmalardan hangisi Osmanlı Devleti'nin imzaladağı, şartlarının ağırlığı itibariyle Karlofça Antlaşması'ndan sonraki en ağır ikinci antlaşma olarak kabul edilmektedir.


İstanbul Antlaşması
Amasya Antlaşması
Edirne Antlaşması
Zitvatorok Antlaşması
Küçük Kaynarca Antlaşması

Yanıt Açıklaması: A, B, C ve D şıkları buhran dönemi larak tanımlanan dönemden önce ve Osmanlı Devleti lehine sonuçlanan antlaşmalardır. E şıkkı ise doğru şıktır ve Osmanlı Devleti aleyhine çok ağır şartlar içermektedir.
Yorumlar
  • 0 Yorum