Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 Deneme Sınavı Sorusu #371

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat'la birlikte kurulan yeni kanun tasarıları hazırlamak ve önemli devlet memurlarını yargılamak gibi görevleri bulunan kurumun adıdır?


Meclis-i Ali-i Tanzimat
Şura-yı Devlet
Danıştay
Muhassıllık Meclisi
Meclis-i Vâlâyı Ahkâmı-ı Adliye

Yanıt Açıklaması: Yeni kanun hazırlama ve devlet memurlarını yargılamak gibi görevleri bulunan kurumun adı Meclis-i Vâlâyı Ahkâmı-ı Adliye'dir.
Yorumlar
  • 0 Yorum