Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 Deneme Sınavı Sorusu #797

Sivas Kongresinin ardından alınan kararları ve Milli Mücadele ruhunu yaymak amacıyla çıkarılan gazetenin adı nedir?


Takvim-i Vekayi
Hakimiyet-i Milliye
İrade-i Milliye
Tercuman-ı Ahval
Minber

Yanıt Açıklaması: Temsil Heyeti’nin genişletilerek, bütün ülkeyi temsil etmesi amaçlanıyordu. Ayrıca kongre kararları gereğince, Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri, “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri” adıyla tek bir çatıda toplanıyordu. Kongre “İrade-i Milliye” adıyla bir de gazete çıkardı.
Yorumlar
  • 0 Yorum