Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 Deneme Sınavı Sorusu #887

Mustafa Kemal Paşa, İstanbul’dan ayrılıp Anadolu’ya geçtiğinde karşısında, Balkan ve 1. Dünya Savaşı nedeniyle çalışma yaşındaki genç nüfusu kırılmış, yoksul ve çaresiz bir halk bulmuştur. Anadolu büyük çapta öz tüketime dayalı ve küçük aile işletmelerinden oluşan ilkel bir tarım toplumu özellikleri taşımaktaydı. Milli Mücadele Döneminde Anadolu’nun durumu göz önünde bulundurulduğunda Mustafa Kemal’in aşağıdaki ekonomik politikalardan hangisini uygulaması, Milli Mücadelenin başarıya ulaşması açısından daha yararlı olacaktır?


Dış ülkelerden borç para yardımı istemek
Bir süreliğine küçük işletmelerin gelirlerine el koymak
Osmanlı Hükümeti’nden para yardımı istemek
Halktan toplanan vergileri iki katına çıkarmak
Anadolu halkının Osmanlı Hükümeti’ne ödediği vergilere el koymak

Yanıt Açıklaması: Doğru yanıt E seçeneğidir. Soruda verilen durum incelendiğinde Anadolu halkının Milli Mücadele Dönemi’nde ekonomik olarak çok zor durumda olduğu anlaşılmaktadır. Ancak Milli Mücadele’nin başarıya ulaşması içinde ekonomik gelire ihtiyaç vardır. Bu nedenle Mustafa Kemal’in Milli Mücadele’ye ekonomik katkı sağlamak için uygulayacağı en yararlı politika Anadolu halkının Osmanlı Hükümeti’ne ödediği vergilere el koymak olacaktır. Bu sayede Milli Mücadele’nin karşısında olan Osmanlı Hükümeti’nin gelirleri Milli Mücadele için kullanılacaktır.
Yorumlar
  • 0 Yorum