Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1084397

. "Sakarya Meydan Savaşı öncesinde M. Kemal'i başkomutanlık görevine getiren meclis tüm yetkilerini de üç aylık bir süreyle M. Kemal'e devretmiştir." Meclisin tüm yetkilerini devralan M. Kemal'in bu yetkilere dayanarak çıkarttığı ilk yasa aşağıdakilerden hangisi olmuştur?


İstiklal Mahkemeleri Yasası,

Hiyanet-i Vataniye yasası,

Teşkilat-ı Esasiye Yasası,

Takriri Sükun Yasası,

Tekalif-i Milliye Yasası,


Yanıt Açıklaması:

Meclis, 5 Ağustos’ta kabul ettiği kanunla Mustafa Kemal Paşa’ya üç ay süreyle Başkomutanlık yetkilerini verdi. Mustafa Kemal, ilk işi olarak Tekâlif-i Milliye emir-lerini yayınladı. Bu emirlere göre, her kazada birer komisyon kuruldu. Bedeli da-ha sonra ödenmek üzere, ordunun ihtiyacı olan iaşe ve giyim malzemelerinin %40’ına, nakliye vasıtalarının %20’sine ve savaşa elverişli araçlara el konuldu. As-lında Tekâlif-i Milliye, zaten 10 yıldır sürekli savaş hâlinde olan bir milletin, var olabilmek için artık en son imkânlarını seferber etme anlamına geliyordu.

Yorumlar
  • 0 Yorum