Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2 Deneme Sınavı Sorusu #4874

Atatürk’ün çeşitli tarihlerde birçok defa gerçekleştirdiği yurt gezilerinin aşağıdaki işlevlerden hangisine sahip olduğu savunulamaz?


Tek adam imajını kökleştirmek
Devlet yöneticileri ile halkı kaynaştırarak devlet – halk bütünleşmesini sağlamak
Halkın sıkıntılarını ve beklentilerini yerinde görmek, ilk ağızdan dinlemek
Geziler esnasında basın – yayın organlarına verilen demeçler vasıtasıyla hem iç hem dış kamuoyunu bilgilendirmek
Yapılmakta olan ve yapılacak işlerde asıl muhatabın halk olduğunu göstermek

Yanıt Açıklaması: Mustafa Kemal tarafından gerçekleştirilen yurt gezilerinin birçok amaca hizmet ettiği söylenebilir. Bu gezilerin işlevlerini şu şekilde belirtebiliriz: 1- Devlet yöneticileri ile halkı kaynaştırarak devlet – halk bütünleşmesini sağlamak, 2- Halkın sıkıntılarını ve beklentilerini yerinde görmek, ilk ağızdan dinlemek, 3- Halka, yöneticilerinin onunla bir ve beraber olduğunu göstermek. Tespit edilecek meseleleri yürütme makamının dikkatine sunarak devletin sorun çözmesine katkı vermek, 4- Geziler esnasında basın – yayın organlarına verilen demeçler vasıtasıyla hem iç hem dış kamuoyunu bilgilendirmek, 5- Yapılmakta olan ve yapılacak işlerde asıl muhatabın halk olduğunu herkese göstermek şeklinde sıralayabiliriz. Millete ulaşılan neticenin ancak kendi sahip çıkması sayesinde korunup ileri götürülebileceği mesajını veren Atatürk, yaptığı inkılapların siyasi ve idari girişimlerin halk üzerindeki etkisini bizzat görerek, yaşayarak kararlar almıştır. Yurt gezileri sırasında tespit ettiği eksiklikleri gidermek için yeni idari ve siyasi hamleler yapılmıştır. Nitekim Cumhuriyet Türkiye’sinin ikinci muhalefet partisi olan Serbest Cumhuriyet Fırkası da 1930’da Atatürk’ün yaptığı Akdeniz gezisi sırasındaki tespitleri sonucu kurulmuştur.
Yorumlar
  • 0 Yorum