Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2 Deneme Sınavı Sorusu #408972

4 Mart 1925 tarihli Takrir-i Sükûn Kanunu’ndan aldığı yetkilere dayanarak 3 Haziran 1925 tarihinde Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nı kapatan kurum aşağıdakilerden hangisidir?  


Türkiye Büyük Millet Meclisi
Cumhurbaşkanı 
Hükûmet 
İstiklal Mahkemeleri 
Genelkurmay Başkanlığı

Yorumlar
  • 0 Yorum