Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2 Deneme Sınavı Sorusu #5089

I. Halife saltanat olmaksızın devletin başkanı ve sahibidir. II. Hilafet hükümet demektir. III. Hilafetin hakları hiçbir meclis ya da hükümetce kısıtlanamaz. IV. Hilafet olmazsa devlet meşruiyetini yitirir. V. Halk hilafesiz idare istememektedir. Bu iddialardan hangileri halifeye biat edilmesi gerektiğini savunan vekillere aittir?


I, II ve V
I, II ve III
II, III ve IV
III, IV ve V
I, II ve IV

Yanıt Açıklaması: Söz konusu yukarıdaki iddialardan yalnız I, II ve III numaralılar meclisin halifeye biat etmesi gerektiğini savunan vekillerine aittir. Cevap B'dir.
Yorumlar
  • 0 Yorum