Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2 Deneme Sınavı Sorusu #4894

I. Türk lirasının değeri düşürülecek II. Para arzı sıkı kontrol altına alınacak III. Kamu iktisadi kuruluşları ürünlerinin fiyatları artırılacak ve açıkları kapatılacak IV. İthalat rejmi yeniden düzenlenecek V. Yatırım projelerinde kısa vadeli ve verimli olanlara öncelik verilecek Menderes hükümetinin zor durumda olan ekonomiyi kurtaramayacağını anlayarak üyesi bulunduğu Avrupa İktisadi İşbirliği Teşkilatı'ndan yardım talep etmesi üzerine kuruluş uzmanlarının sunduğu 1958 tarihli İstikrar Paketi'nde yer alan bu önlemler neyi göstermektedir.


Hükümetin genel hatlarıyla ekonomi alanında hedeflerine ulaşamadığını
Hükümetin ekonomi alanında yabancı kuruluşların etkisinde kaldığını
Hükümetin yalnız önerilen alanlarda başarız olduğunu
Hükümetin ekonomi konusunda üyesi bulunduğu kuruluşların tavsiyelerine açık olduğunu
Hükümetin ekonomide sağladığı başarıyı yabancı kuruluşlara borçlu olduğu

Yanıt Açıklaması: Menderes hükümeti, 1958 İstikrar Kararlarını uygulamaya başladığında en temelde hedeflediği serbestiyetin aksi yönde hareket etmeye başlamış, yani genel hatlarıyla ekonomide hedeflerine ulaşamayıp dışarının uzmanlığına başvurarak yeni kararlar almaya mecbur kalmıştır.
Yorumlar
  • 0 Yorum