Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2 Deneme Sınavı Sorusu #361789

Aşağıdakilerden hangisi İkinci Dünya Savaşı esnasında yapılan uygulamalardan biri değildir?


Varlık Vergisi

Toprak Mahsulleri Vergisi

 

Milli Koruma Kanunu

Köy Enstitülerinin kurulma kararı

Kentleşme Kanunu


Yanıt Açıklaması:

Savaş dönemi siyasi ve sosyal uygulamalarını ekonomik uygulamalardan soyutlamak mümkün görülmemektedir. Köy Enstitülerinin kurulup yaygınlaştırılması, Milli Korunma Kanunu, Varlık Vergisi, Toprak Mahsulleri Vergisi ve nihayet Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu savaş ortamında idari, siyasi ve sosyal manada yeniden yapılandırma çalışmaları olarak da görülebilecek mahiyettedirler.

Yorumlar
  • 0 Yorum