Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2 Deneme Sınavı Sorusu #4978

Milli Koruma Kanunu, Varlık Vergisi, Toprak Mahsulleri Vergisi, Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu ve Köy Enstitülerinin Kurulup Yaygınlaşması gibi II. Dünya Savaşı dönemi uygulama ve kanunlarının ortak hedefi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


Türkiye'yi olası bir savaşa hazırlamak
Tarımsal üretimi geliştirip artırmak
Devlet hazinesini zenginleştirmek
Siyasi, sosyal ve ekonomik bir yeniden yapılanma
Tüm üretim ve sermayeyi savaştan dolayı kontrol altında tutmak

Yanıt Açıklaması: II. Dünya Savaşı dönemi Türkiye'sin söz konusu tüm bu uygulamaları temelde sosyal, siyasi ve ekonomik bir yeniden yapılanma hedefine yönelikti.
Yorumlar
  • 0 Yorum