Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2 Deneme Sınavı Sorusu #5102

Cumhuriyetin ilk yıllarında eğitim alanı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Öğrenci sayısı en çok yüksek öğretim alanındadır
Cumhuriyetin kuruluş yıllarında okuma yazma oranı yüzde elliye yakındır
Okuma yazma oranı kadınlar arasında erkeklere göre daha yüksektir
İlköğretim bütün vatandaşlar için zorunlu ve devlet okullarında parasız hale getirilmiştir
Harf inkılabı sonrasında okuma yazma oranı gerilemiştir

Yanıt Açıklaması: Türkiye devleti ilköğretimi bütün vatandaşları için anayasa hükmü çerçevesinde zorunlu ve devlet okullarında parasız gerçekleştirmiştir. 1926 yılı itibarıyla da eğitimin her kademesi parasız hâle getirilmiştir.
Yorumlar
  • 0 Yorum