Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2 Deneme Sınavı Sorusu #437810

Aşağıdakilerden hangisi, Demokrat Parti’nin kurulmasına neden olan gelişmelerden biridir?


Dörtlü Takririn reddedilmesi
II. Dünya Savaşı sırasında izlenen denge politikasını yarattığı hoşnutsuzluk
Sovyetler Birliği’nin toprak talebinde bulunması
Anayasa değişikliğinin çok partili hayatı zorunlu kılması
Milli iktisat politikasının iflas etmesi

Yanıt Açıklaması: Savaş dönemi uygulamalarını açıkça tenkit eden Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan 7 Haziran 1945’te Anayasa’n›n millî egemenlik ilkesine işlerlik kazandırılması ve parti hayatının demokrasiye uygun şekilde düzenlenmesi için “dörtlü takrir” verdiler. Parti içi tartşlmaları başlatan bu adım net bir karara ulaşamadı. Ancak takrir sahipleri Partiden atıldılar. Cumhuriyet Halk Partisinde üst düzey görevler yapmış bu dört milletvekili 7 Ocak 1946 tarihinde Demokrat Partiyi kurdu.
Yorumlar
  • 0 Yorum