Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2 Final 13. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

O, dönemlerde nüfusun yüzde kaçı şehirlerde ikamet etmekteydi?


%75,3

%56,2

%45,4

%36,8

%24,2


2.Soru

Cumhuriyetin ilanından itibaren dış politikamızın ağırlıklı olarak oturtulduğuiki temel aşağıdakilerden hangisidir?


Revizyonizm ve batıcılık
Revizyonizm ve ulusçuluk
Batıcılık ve statükoculuk
Statükoculuk ve ulusçuluk
Ulusçuluk ve batıcılık

3.Soru

Demokrat Parti döneminde kurulan Tahkikat Komisyonu'nun amacı aşağıdakilerden hangisidir?


Muhalefet ve basının faaliyetlerini denetlemek
Artan enflasyonu düşürmek için ekonomik tedbirler almak
6-7 Eylül olaylarını araştırmak
Yeni Anayasa çalışmalarına başlamak
Haksız kazanç elde eden kesimleri vergilendirmek

4.Soru

Köy Enstitüleri hangi milli eğitim bakanı zamanında kurulmuştur?


Hasan Ali Yücel
İsmail Hakkı Tonguç
İsmet İnönü
Celal Bayar
Hamdullah Suphi Tanrıöver

5.Soru

Seçeneklerdeki devletlerden hangisi Balkan Antantı'na dahil olmamıştır?


Türkiye
Yunanistan
Bulgaristan
Yugoslavya
Romanya

6.Soru

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu hangi yılda kurulmuştur?


1955
1961
1964
1972
1983

7.Soru

1981-1993 yılları arasında başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak görev yapan, ekonomik ve siyasi kararları kadar ölümü de büyük tartışma yaratan siyasetçi ve devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?


Celal Bayar
Bülent Ecevit
Süleyman Demirel
Necmettin Erbakan
Turgut Özal

8.Soru

I.Türkiye’nin savaş başında Sovyet dostluğu kazanma çabası boşa çıkmıştır.
II.SSCB-Almanya ittifakı savaşın başında Türkiye’nin yararına olan bir gelişmedir.
III.Savaş esnasında Almanya ile Türkiye saldırmazlık anlaşması imzalamıştır.
IV.SSCB–İngiltere ittifakı kurulduktan sonra Türkiye bu ittifaka destek verip taraf olmuştur.
V.Türkiye savaş boyunca Almanya’nın yararına olacak hiçbir adım atmamıştır.
II.Dünya Savaşı yıllarında ülkemizin dış politikasıyla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?


I ve II

I, II ve III

I, II ve IV

I, III ve IV

I, II ve V


9.Soru

1980 sonrasında siyasi yasaklar hangi yıl kaldırılmıştır?


1984
1985
1986
1987
1988

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 2000 yılında yürürlüğe konulan üç yıl vadeli “İstikrar Programı”nda belirlenen sosyoekonomik hedeflerden değildir?


Reel faizleri süratle aşağıya çekmek

Enflasyonu tek haneli orana çekmek

Kamu finansman dengesini sürdürülebilir kılmak

Ekonomide büyüme oranı tesis etmek

Sıkı bir maliye programı geliştirmek


11.Soru

Osmanlı Devletinden Türkiye Cumhuriyeti’ne kalmış en büyük eğitim kurumu aşağıdakilerden hangisidir?


Medrese

Darülaceze

Darülfünun

Darüşşafaka

Darülelhan


12.Soru

Aşağıdakilerinden hangisi Demokrat Parti’nin kurucularından biri değildir?


İsmet İnönü

Celal Bayar

Adnan Menderes

Fuat Köprülü

Refik Koraltan


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, Demokrat Parti’nin kurulmasına neden olan gelişmelerden biridir?


Dörtlü Takririn reddedilmesi
II. Dünya Savaşı sırasında izlenen denge politikasını yarattığı hoşnutsuzluk
Sovyetler Birliği’nin toprak talebinde bulunması
Anayasa değişikliğinin çok partili hayatı zorunlu kılması
Milli iktisat politikasının iflas etmesi

14.Soru

Hangisi Türkiye'nin tercihini Batı Bloku'ndan yana kullanmasının nedenleri arasında yer almaz?


Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği tehdidi
Batıcılık ilkesi
Liberal dünya ile bütünleşme isteği
Askeri, ekonomik ve güvenlik ihtiyacı
Batı güdümlü siyaset

15.Soru

Aşağıdaki partilerden hangisi Demokrat Partiden ayrılarak kurulmuştur?


Terakkiperver Cumhuriyet partisi
Serbest Cumhuriyet Partisi
Hürriyet partisi
Cumhuriyet partisi
Vatan Cephesi

16.Soru

29 Mayıs 1939 tarihli Beşinci Olağan Kongre’de 1936’da başlatılan “parti-devletözdeşliğinden” vazgeçilmesi ve hükûmet çalışmalarını kontrol etmek için .................... oluşturulmuştur. BU oluşum 21 milletvekilinden meydana gelecekti. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Parti İçi Muhalefet Grubu
Hürriyet ve İtilaf Grubu
Bağımsızlar Grubu
Müstakil Grup
Bağlantısızlar Grubu

17.Soru

Demokrat Parti hangi tarihte kurulmuştur?


1 Ocak 1943
12 Mayıs 1944
7 Ocak 1946
6 Nisan 1947
22 Temmuz 1945

18.Soru

24 Ocak Kararları hangi siyasi lider döneminde alınmıştır?


Süleyman Demirel

Turgut Özal

Adnan Menderes

İsmet İnönü

Alparslan Türkeş


19.Soru

Türkiye hangi yılda NATO’ya üye olmuştur?


1949

1951

1952

1960

1972


20.Soru

Çok partili dönemin ilk başbakanı kimdir?


Adnan Menderes

İsmet İnönü

Celal Bayar

Recep Peker

Kazım Karabekir