Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2 Deneme Sınavı Sorusu #361810

I.18 Ocak 1940 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
II.Hangi ürünün nerede ve ne kadar ekileceği yetkisini hükümete vermiştir.
III.Sınai ürünlerden %12, diğer ürünlerden %8 vergi alınmasını öngörmüştür.
IV.Ticaret piyasasındaki Türk varlığını artırmaya vesile olmuştur.
V.5 Mart 1944’te yürürlükten kaldırılmıştır.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri Milli Korunma Kanunu ile ilgilidir?


Yalnız I

I, II

II, III

I, IV

II, V


Yanıt Açıklaması:

%12 ve %8 vergi oranları alınması şeklinde düzenlenen Toprak Mahsülleri Vergisi, ticaret piyasasındaki Türk varlığını artırma amacı güden ve 1944’te yürürlükten kaldırılan vergi ise Varlık Vergisi’dir. Sadece I ve II nolu ifadeler Milli Korunma Kanunu ile ilgilidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum