Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2 Deneme Sınavı Sorusu #361821

Aşağıdakilerden hangisi çok partili siyasi hayatın ortaya çıkardığı gelişmelerden biri değildir?


İktidar partisi daha da radikalleşip uzlaşma ortamından uzaklaşmıştır.

Üniversitelere idari özerklik verilmiştir.

Basın yasası daha da liberalleştirilmiştir.

Cumhurbaşkanı tarafsız bir konumda nitelendirilmeye başlanmıştır.

Bir turlu seçim ve gizli oy, açık tasnif gibi yenilikler kabul edilmiştir.


Yanıt Açıklaması:

Çok partili siyasi hayat her türlü çekişmeye rağmen iktidar partisini yumuşatıp ılımlı hale getirmiştir.

Yorumlar
  • 0 Yorum