Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2 Deneme Sınavı Sorusu #435243

Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı’nın Türkiye üzerinde yarattığı olumsuzluklar arasında sayılamaz?


Avrupa’da savaş başlayınca Türk hükûmeti bir milyon genç insanı silah altına almıştır.
Türkiye savaş döneminde krom ve bor gibi stratejik önemi haiz madenleri yüksek fiyattan satma imkanı bulmuştur.
1929 Büyük Bunalımı’nın tersine bu kez tarım ürünleri fiyatları sürekli yükselmiştir. Örneğin buğdayın fiyatı 13.5 kuruştan 100 kuruşa, zeytinyağının fiyatı 85 kuruştan 350 kuruşa çıkmıştır.
Savaş yıllarında yaygın hale gelen mal kıtlıkları çok sayıda üretici ve aracının karaborsa yoluyla hızla zengin olmasına fırsat yaratmıştır.
Sanayi ve hizmetler sektöründe yetişmiş işgücü kıtlığı üretim ve verimliliğin düşmesine yol açmıştır. Toplam talep hızla artarken toplam arz yetersiz kalınca fiyatlardaki artış denetimden çıkmıştır.

Yanıt Açıklaması: Türkiye savaş döneminde krom ve bor gibi stratejik önemi haiz madenleri yüksek fiyattan satma imkanı bulmuştur.
Yorumlar
  • 0 Yorum