Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2 Deneme Sınavı Sorusu #437219

Türkiye, II. Dünya savaşı sırasında, Almanya ve Japonya’ya hangi konferansta alınan karar uyarınca savaş ilan etmiştir?


Yalta Konferansı
Kahire Konferansı
San Francisco Konferansı
Postdam Konferansı
Kazablanka Konferansı

Yanıt Açıklaması: Türkiye’nin savafl d›fl› statüsü savafl›n sonuna kadar sürmemiş, Yalta Konferans›’nda al›nan kararlar uyar›nca Türkiye 1945 fiubat’›nda Almanya ve Japonya’ya savafl ilan etmifltir.
Yorumlar
  • 0 Yorum