Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2 Deneme Sınavı Sorusu #4807

Aşağıdakilerden hangisi 1962 yılında yaşanan Küba Füze Krizi'nin sonuçlarından biri değildir?


ABD ve SSCB arasında "Yumuşama" dönemine girilmesi
Blok politikasının gevşemesi
Türkiye'den Jüpiter füzelerinin sökülmesi
Türkiye-ABD ilişkilerinin sarsılması
Sovyetler Birliği'nin Türkiye'den toprak talep etmesi

Yanıt Açıklaması: Söz konusu kriz hem uluslararası sistem hem de Türk dış politikası üzerinde son derece etkili olmuştur. SSCB’nin Küba’ya nükleer füze yerleştirme girişimi, ABD’nin sert tepkisiyle karşılaşmış ve dünyanın bir nükleer savaşa en fazla yaklaştığı bir kriz ortaya çıkmıştır. Kriz, ABD ile SSCB arasında yapılan gizli pazarlıklarla sonuçlandırılmış, bu tarihten sonra, ABD ve SSCB arasında “Yumuşama” adı verilen, gerginliklerin nispeten azalmaya başladığı bir döneme girilmiştir. Bu durum, II. Dünya Savaşı’ndan sonra uluslararası alandaki konumunu ABD-SSCB gerilimi üzerinden tanımlamakta olan Türkiye’nin dış politikasında bazı yeni yönelimlerin taraftar toplamasına imkân vermiştir. Zira, Küba Krizi sonrası başlayan Yumuşama, blok politikasının gevşemesi çerçevesinde blok içi güçlerin, blok liderlerinden daha özerk politikalar izleyebildikleri bir uluslararası ortam doğurmuştur. Diğer taraftan, ABD ile SSCB arasında krizin çözümü için yürütülen pazarlığın en önemli konularından birinin Türkiye olması da Türk dış politikasını oluşturanları derinden etkilemiştir. ABD, SSCB’nin Küba’ya füze yerleştirmemesi karşılığında, Türkiye’ye 1950’lerin sonlarında yerleştirdiği Jüpiter füzelerinin sökülmesini kabul etmiştir. Bu pazarlık esnasında Türkiye’ye hiçbir şekilde haber verilmemesi, ancak pazarlığın sonradan ortaya çıkması, Türk yöneticilerinin zihinlerinde ABD hakkındaki ilk önemli kuşkular belirginleşmiştir.
Yorumlar
  • 0 Yorum